تبیین بستر های تبلیغی برای طلاب دوره ی آموزشی شاهین شهر

 


 


✅حضور معاونت اعزام و تبلیغ مؤسسه امیربیان‌ حجه الاسلام و المسلمین نیکبخت در شاهین‌شهر 
 
✅موضوع:معرفی بسترهای تبلیغی