برگزاری دوره پژوهشی نباء برای تولید محتوای تبلیغی با محوریت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

 

ثبت نام طرح تولید محتوای تبلیغی نباء با محوریت شخصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در پاسخ به هتک حرمت به ساحت مقدس ایشان. 

برای شرکت در این دوره و برخورداری از مزایای مادی و معنوی آن با شماره 09132351479 آقای سید اعتصامی تماس حاصل فرمایید.