تودیع و معارفه مدیریت موسسه امیربیان اصفهان توسط حجت الاسلام وکیل پور مدیریت امیربیان کشور

قدردانی از حجت الاسلام حقیقت نژاد مدیریت سابق موسسه امیربیان اصفهان

حجت الاسلام کریمی مدیریت جدید موسسه امیربیان اصفهان

در تاریخ 6 بهمن 1399 حجت الاسلام وکیل پور  مدیریت موسسه امیربیان  مرکزی کشور  با هیئت همراه در اصفهان حاضر  و در یک جلسه صمیمی  با حضور اساتید و استادیاران موسسه امیربیان شعبه اصفهان از زحمات حجت الاسلام حقیقت نژاد مدیریت سابق موسسه امیربیان شعبه اصفهان قدردانی نمودند و حجت الاسلام کریمی را به عنوان مدیریت جدید موسسه امیربیان شعبه اصفهان معرفی کردند