ماه رجب

????از جوادالائمه بیاموزیم????

▪️عفو و گذشت
▪️ساده زیستی
▪️از عواملی که در تعامل 
▪️برخورد با هنرمندان غیرمتعهد
▪️صبر و بردباری
▪️نیکی به والدین
▪️جود و احسان
▪️منشور بخشایش
▪️بخشش و هدیه
▪️خدمتگزاری و گره گشایی
▪️کمک به درماندگان
▪️آزادی بردگان
▪️پناه نیازمندان

 

برای دانلود عبارت زیر را کلیک کنید


از جواد الائمه بیاموزیم.pdf