برگزاری دوره آموزش فن خطابه برای طلاب شاهین شهر

آزمون فصل انگیزه سازی

 

برگزاری دوره آموزش فن خطابه سطح 1 فصل انگیزه سازی و اجرا برای طلاب عزیز شاهین شهر 

زمان : دوشنبه ها ساعت 2

مکان: مصلی نماز جمعه شاهین شهر

عزیزان برای ثبت نام می توانند با شماره 09132045121 حاج آقا رحمانی تماس فرمایند