ثبت نام دوره آموزشی فصل اجرای سخنرانی مؤسسه امیربیان

تعهدنامه نمازاستیجاری

1. متعهد می شوم تا ابتدا از صحیح گرفتن روزه خود مطمئن شده و احکام روزه استیجاری را به خوبی بدانم و سپس روزه استیجاری بگیرم.
2. متعهد می شوم در زمان معلوم روزه های استیجاری را تمام کنم.
3. در صورت عدم حضور در دوره و یا بروز هر مشکلی، به عنوان یک دِیْن، باید روزه را بگیرم.
نکته : تحویل روزه استیجاری بر اساس  اولویت ثبت نام می باشد . (مقدار: دو روز، روزه استیجاری)

تکمیل فرایند ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.