ثبت نام دوره آموزشی
فصل اجرا و ذکرمصیبت (دو هفته ای)
مدرسه علمیه جواد الائمه (علیه السلام) خمینی شهر

جهت ثبت نام در این دوره،
نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و کد طلبگی خود را به
شماره تلفن 09132091421 (آقای صفری)
پیامک کنید...